• WB-300FGS

WB-300FGS


E&R Galvo Laser Technology

wb300fgs_1.png

Challenge for Backside Metal Wafer

wb300fgs_2.png

E&R Backside Solution

wb300fgs_3.png

Solution for Backside Metal Wafer

wb300fgs_4.png

Backside Metal Laser Grooving Result

wb300fgs_5.png

Backside Laser before Plasma Dicing

wb300fgs_6.png

Machine process flow

wb300fgs_7.png

Inside the Machine

wb300fgs_8.png

Machine process flow

wb300fgs_9.png


Backside Metal wafer sample result

wb300fgs_10.png